Listen to free music

Sign Up for Blip.fm

Blip.fm is internet radio made social. It's easy to search for, play, and discover free music recommended by real people. Join today to create your own free station.

You
 
loading...
What artist / song do you want to Blip?
What artist / song do you want to Blip?
Selected Track
150
 

Did You Know?

Use the Tag Tuner below to filter the list of blips by artist, genre, or hashtag. You can save up to five custom tunings.

 
Page 1  
   
 
MusicLoverForever ► ԼЄƮ ԼƠƔЄ ƦƱԼЄ ◄ ԼƠƔЄ Mαkҽṧ Ʈнҽ Şuηṧhḯηҽ Ɓrḯghtҽr Ẵηd Ʈнҽ Şuηṧҽt Ƥҽacҽfuℓ!! ԼƠƔЄ Ƈαpturҽṧ Ƴσur Ӈҽart Ẵηd Լḯvҽṧ Ïη Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr!! #QuσtҽƁyƁҽℓℓα
 
MusicLoverForever ✿ƸӜƷ✿ ƑƦIЄƝÐŞӇIƤ Şhσuℓd Ɓҽ Ƈhҽrḯshҽd!! Ʈαkҽ Ƈarҽ Ѻf ƳѺƱƦ ƑƦIЄƝÐ'Ş ӇЄẴƦƮ Ẵηd ƑЄЄԼƖƝƓŞ Լḯkҽ Ʈhҽy Ɯҽrҽ ƳѺƱƦ Ѻwη!! #QuσtҽƁyƁҽℓℓα ✿ƸӜƷ✿ (reblip)
 
MusicLoverForever ღ★ღ Єαch Ðαy Mḯght Ɓҽ Ẵ Ɓḯg Chaℓℓҽngҽ!! It's Ẵ Լҽαrηḯηg Єxpҽriҽncҽ!! Ɠσ Ƒσrwαrd Ɯḯth Ƒαḯth & Ӈσpҽ。。。Ẵchḯҽvҽ Ƴσur Ѻwη Ðҽstiηy!! #QuσtҽƁyƁҽℓℓα ღ★ღ (reblip)
 
MusicLoverForever ЯƁ @dANGELofLOVE: ✿⊱•╮✫✫ ƤƦЄƇIѺƱŞ ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵηd Լḯvҽs Iη Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα (reblip)

Precious ˜*°•.•°*˜ Vargo

| play
 
MusicLoverForever ✿ ƓԼẴD ƳѺƱ ԼIKЄ ƬӇIŞ ✿ ƮĤƝX 4 ƦƁ@llorentea: Rb@MusicLoverForever: ❤ ԼƠƔЄ IŞ ẴԼԼ ❤ ☞ Ƈαpturҽṧ Ƴσur Ӈҽαrt Ẵηd Լḯvҽṧ Iη Ƴσur Şσul Ƒσrҽvҽr! #QuσtҽƁyƁҽℓℓα (reblip)

Yanni ✿♥ Love Is All ✿♥

| play
 
llorentea Rb@MusicLoverForever: "★╮❤╭★ ✫★✫ 。。。"ԼƠƔЄ IŞ ẴԼԼ" 。。。 ✫★✫ ★╮❤╭★ ➷✖➷ ❥☞ #ԼƠƔЄ Ƈαpturҽṧ Ƴσur Ӈҽαrt Ẵηd Լḯvҽṧ Iη Ƴσur Şσul Ƒσrҽvҽr!! #QuσtҽƁyƁҽℓℓα..." (reblip)

Yanni ✿♥ Love Is All ✿♥

| play
 
MusicLoverForever ★╮❤╭★ ✫★✫ 。。。"ԼƠƔЄ IŞ ẴԼԼ" 。。。 ✫★✫ ★╮❤╭★ ➷✖➷ ❥☞ #ԼƠƔЄ Ƈαpturҽṧ Ƴσur Ӈҽαrt Ẵηd Լḯvҽṧ Iη Ƴσur Şσul Ƒσrҽvҽr!! #QuσtҽƁyƁҽℓℓα ☜❥ ➷✖➷

Yanni ✿♥ Love Is All ✿♥

| play
 
MusicLoverForever ✽¸¸.•*´´❤¨*•.¸¸✽ "ԼƠƔЄ IŞ ẴԼԼ" ✽¸¸.•*´´❤¨*•.¸¸✽ #ԼƠƔЄ Ƈαpturҽṧ Ƴσur Ӈҽαrt Ẵηd Լḯvҽṧ Iη Ƴσur Şσul Ƒσrҽvҽr!! ✿ƸӜƷ✿ #QuσtҽƁyƁҽℓℓα ✿ƸӜƷ✿

Yanni ✿♥ Love Is All ✿♥

| play
 
MusicLoverForever ✿⊱•╮✫✫ I ƜẴIƮ ƑѺƦ ƳѺƱ 。。。 "ẴÐẴƓIѺ"。。。 ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵηd Լḯvҽs Iη Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα
 
MusicLoverForever ✿⊱•╮✫✫ 。。。"Լ❤ƔЄ ԼIƔЄŞ"。。。 ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵηd Լḯvҽs Iη Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα

Love Lives Steven Tyler (Aerosmith) with lyrics

| play
 
reincarnation rb @MusicLoverForever: "✿⊱•╮✫✫ 。。。I ԼƠƔЄ ƳѺƱ ƁẴƁƳ。。。 ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵnd Լivҽs In Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα" (reblip)
 
MusicLoverForever ✿⊱•╮✫✫ 。。。"Լ❤ƔЄ ԼIƔЄŞ"。。。 ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵηd Լḯvҽs Iη Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα

Love Lives Steven Tyler (Aerosmith) with lyrics

| play
 
MusicLoverForever ✽¸♠¸.❤.¸♠¸✽ ☮❤☮ "ƝѺƮӇIƝƓ ЄԼŞЄ MẴƮƮЄƦŞ" ☮❤☮ ✽¸♠¸.❤.¸♠¸✽ ◢▇◣ ★✰★ ԼЄẴƔЄ ƮӇЄ ƤẴŞƮ ƁЄӇIƝÐ ★✰★ ԼIƔЄ ƮӇЄ ƤƦЄŞЄƝƮ ★✰★ ƇƦЄẴƮЄ ƮӇЄ ƑƱƮƱƦЄ ★✰★ ◢▇◣ #QuσtҽƁyƁҽℓℓα
 
MusicLoverForever ✿⊱•╮✫✫ 。。。I ԼƠƔЄ ƳѺƱ ƁẴƁƳ。。。 ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵnd Լivҽs In Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα
 
MusicLoverForever ✿⊱•╮✫✫ 。。。"ѺƝЄ ԼẴŞƬ ƓѺѺÐƁƳЄ"。。。 ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵηd Լḯvҽs Iη Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα

One last goodbye Richie Sambora

| play
 
MusicLoverForever ✿⊱•╮✫✫ ƤƦЄƇIѺƱŞ ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵnd Լivҽs In Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα

Precious ˜*°•.•°*˜ Vargo

| play
 
MusicLoverForever ✿⊱•╮✫✫ 。。。ƑѺƦ ƳѺƱƦ ƤƦЄƇIѺƱŞ ԼƠƔЄ。。。 ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵηd Լḯvҽs Iη Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα

•*˜"*•♫ For Your Precious Love ✔♫ Live Life With Music World♫

| play
 
MusicLoverForever ✿⊱•╮✫✫ 。。。ƑѺƦ ƳѺƱƦ ƤƦЄƇIѺƱŞ ԼƠƔЄ。。。 ✫✫ ✿⊱•╮°✿ƸӜƷ✿° #ԼƠƔЄ Ƈapturҽs Ƴσur Ӈҽart Ẵηd Լḯvҽs Iη Ƴσur Şσuℓ Ƒσrҽvҽr °✿ƸӜƷ✿° #QuσtҽƁyƁҽℓℓα

•*˜"*•♫ For Your Precious Love ✔♫ Live Life With Music World♫

| play
 
MusicLoverForever ✽¸♠¸.❤.¸♠¸✽ ☮❤☮ "ƝѺƮӇIƝƓ ЄԼŞЄ MẴƮƮЄƦŞ" ☮❤☮ ✽¸♠¸.❤.¸♠¸✽ ◢▇◣ ★✰★ ԼЄẴƔЄ ƮӇЄ ƤẴŞƮ ƁЄӇIƝÐ ★✰★ ԼIƔЄ ƮӇЄ ƤƦЄŞЄƝƮ ★✰★ ƇƦЄẴƮЄ ƮӇЄ ƑƱƮƱƦЄ ★✰★ ◢▇◣ #QuσtҽƁyƁҽℓℓα
 
diamondgal Ty:)<3Yanni<3 rbhugs@MusicLoverForever:"ƦƁ @dANGELofLOVE:✿ƸӜƷ✿ ԼƠƔЄ IŞ ẴԼԼ ✿ƸӜƷ✿ ԼƠƔЄ Ƈαpturҽṧ Ƴσur Ӈҽαrt Ẵηd Լḯvҽṧ Iη Ƴσur Şσul Ƒσrҽvҽr #QuσtҽƁyƁҽℓℓα (reblip)

Yanni ✿♥ Love Is All ✿♥

| play
   
prev | play | next
Sign up to continue blipping

Already have an account? Log In

I agree to the Blip.fm terms of use
Log in to continue

Need an account? Sign Up

Remember me